Historia

17 kwietnia 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci bibliotek publicznych.
W następstwie tego dekretu w 1949 r powstała w Płoniawach-Bramurze Gromadzka Biblioteka Publiczna. Lokal biblioteki początkowo mieścił się w prywatnym domu.

W 1962 roku został przeniesiony do dwuizbowego mieszkania, również w prywatnym domu.

Pierwszym bibliotekarzem Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Płoniawach- Bramurze był kierownik Szkoły Podstawowej w tejże miejscowości- Edward Załęski. Funkcję swoją sprawował przez kilka miesięcy.

W październiku 1949 r pracę w bibliotece podjęła Irena Pietruszyńska. Pracowała w niej do grudnia 1954r. Następnie przez krótki okres ( 2 miesięcy) bibliotekarzem w GBP był Piotr Dąbek, a później najmłodszym z bibliotekarzy, bo zaledwie 17 letnim –Mirosław Biedrzycki z Załóg.

W 1965 r funkcję swoją przekazał Emilii Gamdzyk, mieszkance i rodaczce Płoniaw. W 1958 r bibliotekarzem GBP został Franciszek Morawski, który dnia 13 października 1969 r zginął w wypadku motocyklowym. Odszedł zbyt wcześnie i nieoczekiwanie od swego zawodu, który pochłaniał go bez reszty i od ludzi, którym był życzliwy.

Wynikiem jego pracy był wzrost sieci punktów bibliotecznych o 13, organizacja Czytelni w bibliotece w Płoniawach. Wzrost księgozbioru o 5 tysięcy tomów oraz wiele atrakcyjnych imprez czytelniczych, spotkań z pisarzami i naukowcami, wzrosła również liczba czytelników.

Od 20 listopada 1969 roku pracę w GBP rozpoczęła Regina Kuciej, gdzie pracowała ponad 40 lat. Dla gminy wynik jej pracy i wysiłków jest niebagatelny. Biblioteka prowadzona była przykładowo. Efektem jej działalności było dużo przeprowadzonych imprez czytelniczych, spotkań z pisarzami. Dbanie o gromadzenie księgozbioru i rozwój czytelnictwa na terenie naszej gminy. Była kilkakrotnie nagradzana i honorowana dyplomami uznania i oznakami.

Po Reginie Kuciej od dnia 1 stycznia 2010 r funkcję dyrektora GBP powierzono Barbarze Kobylińskiej.

Rozwój czytelnictwa w latach 1958-1964

Biblioteka w roku 1965 r liczyła 4 993 wolumeny księgozbioru.
Biblioteka systematycznie powiększała swój księgozbiór, który liczył w 1995 roku – 33 414 wolumenów.

Księgozbiór na przełomie lat 1995-2011 przedstawia się następująco

ROK

PRZYBYŁO

UBYŁO

OGÓŁEM

1995-2000

2464

3438

32440

2001-2005

3458

2008

33890

2006-2010

4344

7136

31098

2011

606

1928

29776

 

Biblioteka prowadzi Kronikę Biblioteki, którą można obejrzeć w bibliotece.

W kronice oprócz wiadomości o bibliotece można odnaleźć informacje o gminie, wycinki ze starych gazet oraz piękne, ręcznie malowane ilustracje.

Pierwsze zdjęcie z Biblioteki znajdujące się w Kronice

5 marca 1990 roku pismem Naczelnika Gminy w Płoniawach Bramurze Biblioteka Publiczna otrzymała na jej potrzeby budynek po Urzędzie Gminy. Na przystosowanie i adaptację tego budynku pozyskano 7 000 zł z Wydziału Kultury w Ostrołęce. Po bieżącym remoncie i wymalowaniu w środku i na zewnątrz budynku 28 kwietnia 1990 r przeniesiono bibliotekę. Od tego czasu Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w tym budynku.

Zanim książka trafi do czytelnika musi zostać opracowana:

Od 2005 r. w bibliotece systematycznie wprowadzamy książki do bazy komputerowej. Wprowadzamy książki znajdujące się w bibliotece oraz nowo zakupione. Na dzień 31 grudnia 2011r. ok 86% księgozbioru zostało wprowadzone do bazy komputerowej.
W 2005 r Gminna Biblioteka Publiczna w Płoniawach Bramurze otrzymała 3 zestawy komputerowe w ramach programu „ Ikonka” realizowanego przez MSW. Została podłączona w bibliotece neostrada – stałe łącze. Głównym celem programu jest zapewnienie szerszego dostępu do internetu. Korzystanie z niego jest bezpłatne. Zapewnia to użytkownikom cenne źródło wiedzy i informacji. Dzięki różnorodności zgromadzonego księgozbioru, każdy czytelnik w zależności od swoich upodobań może znaleźć dla siebie coś interesującego. Systematycznie uzupełniamy księgozbiór o nowości, uwzględniając potrzeby czytelnicze.
Czytelnia GBP Płoniawy Bramura oraz Czytelnie Filii Bibliotecznych są otwarte dla użytkowników bibliotek, którzy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego oraz przejrzeć prasę.
W bibliotekach organizowane są konkursy czytelnicze. Związane są one z obchodami ważnych rocznic przypadających w danym roku. GBP oraz Filie Biblioteczne od lat uczestniczą w akcji czytania „ Cała Polska czyta dzieciom”. Czytamy bajki dzieciom z przedszkola.

Gminna Biblioteka Publiczna jest jedyną placówką kulturalną na terenie naszej gminy. Prowadzi działalność upowszechniającą kulturę poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzacji książki i czytelnictwa. Biblioteka współpracuje z biblioteką szkolną poprzez wspólne organizowanie konkursów wiedzy. Współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień „KROKUS”.

Poza siedzibą główną działają dwie filie biblioteczne:

Filia Biblioteczna w Chodkowie Wielkim powstała w 1955 r. Początkowo mieściła się w domu prywatnym. Od 1 czerwca 1997 r na mocy porozumienia zwartego ze Szkołą Podstawową w Chodkowie Wielkim Filia Biblioteczna zajmuje lokal w Szkole Podstawowej. Pierwszym kierownikiem Filii bibliotecznej był Marian Gadomski..
Stan księgozbioru na koniec 2011r wynosił 7 414 wolumenów.
Pracownik Filii: Małgorzata Kesner

Filia biblioteczna prowadzi kronikę, którą można obejrzeć na miejscu.

Filia Biblioteczna w Węgrzynowie powstała w 1960 r. Do Węgrzynowa została przeniesiona z Młodzianowa. Na mocy porozumienia z dnia 1 września 1996 r zwartego ze Szkołą Podstawową w Węgrzynowie, Filia Biblioteczna mieści się w tej szkole. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Edmunda Pokorska, nauczycielka tamtejszej szkoły.

Stan księgozbioru na koniec 2011r wynosił 7 471 wolumenów.
Pracownik Filii: Ewa Dobrosielska

Filia biblioteczna prowadzi kronikę, którą można obejrzeć na miejscu.

 

Skip to content